Français       Ik ben dokter
Wat is pijn? Pijnstilling Painstory Links / Press Bijwerkingen Home
 
Pijnstilling

 • Inleiding
 • Richtlijnen
 • Soorten pijnstillers


   INLEIDING

   Er zijn verschillende behandelingsmogelijkheden voor pijn:


   De meest courante is de inname van pijnstillers maar uw arts of gezondheidswerker kan ook andere opties voorstellen zoals infiltraties, kinesitherapie, accupunctuur,..

   In dit hoofdstuk gaan we het vooral hebben over de behandeling met pijnstillers.
   Belangrijk is dat u steeds uw dokter raadpleegt voor uw pijnstillers neemt.

   Top |

   RICHTLIJNEN

   Bij de behandeling van chronische pijn, worden de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) meestal als leidraad genomen.
   • orale toediening heeft de voorkeur op andere toedieningswijzen
   • de medicatie dient toegediend te worden op vaste tijdstippen volgens de pijnladder
   • herkenning dat de therapie individueel bekeken moet worden met oog voor detail
   • voorzorg nemen voor doorbraakpijn en intermitterende pijn
   • de noodzaak om te waken over therapeutische en ongewenste werkingen (nevenwerkingen)
   Hieronder vindt u een afbeelding van de WGO pijnladder:   Top |

   SOORTEN PIJNSTILLERS

   Hieronder bespreken we de belangrijkste pijnstillers meer in detail. Uw arts dient samen met u te bepalen welke pijnstillende behandeling voor u geschikt is.

   paracetamol en NSAID’s

   Paracetamol is het meest gebruikte pijnstillende en koortsverlagende ter wereld. Het is effectief voor milde tot matige pijn en wordt in het algemeen goed verdragen. Er mag wel niet meer dan 3-4 gram per dag worden genomen om levertoxiciteit te voorkomen.

   Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) zijn ontstekingsremmende geneesmiddelen die additioneel ook pijnstillend werken. Zoals alle medicamenten hebben zij ook neveneffecten, zoals maagzweren,maagbloedingen,hoofdpijn,bloeddrukverhoging,……….. Gezien hun mogelijke ongewenste effecten dienen de NSAID’s enkel gebruikt worden als ze werkelijk nodig zijn.Deze ongewenste effecten worden ook meer gezien bij bejaarden.(Bron: BCFI)

   opioïden

   Opioïden zijn pijnstillers die lichaamseigen pijnstillende stoffen imiteren, de zogenaamde endorfines. Ze oefenen hun werking uit door te binden op opioïdreceptoren, die voorkomen in de hersenen, het ruggenmerg en het perifere zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit alle zenuwen van het lichaam met uitzondering van die van de hersenen en het ruggenmerg.

   Opioiden zijn grofweg te verdelen in de volgende 2 groepen:

   • Een zwak opioïd is een zwakwerkende pijnstiller voor de behandeling van matige tot ernstige pijn. Voorbeelden zijn codeïne (meestal gebruikt in combinatie met bv paracetamol), tramadol en tilidine. Als nevenwerkingen kunnen volgende symptomen ondermeer opgetekend worden: misselijkheid, braken, moeheid, duizeligheid, obstipatie, hoofdpijn en sufheid.

   • Een sterk opioïd is een sterkwerkende pijnstiller voor de behandeling van ernstige tot zeer ernstige pijn. Vroeger werden deze pijnstillers enkel gebruikt voor palliatieve patiënten. Opioïden worden nu ook meer en meer ingezet bij niet-kankerpijn zoals ernstige rugpijn, artrosepijn, neuropathische pijn,… Het is wel belangrijk dat ze goed gedoseerd worden en aan de juiste patiënt worden gegeven. Uw arts moet dit goed opvolgen.
   soorten:

   morfine, hydromorfon, oxycodon, oxycodon-naloxon, buprenorfine, fentanyl, methadon.

   bijwerkingen:

   Sterke opioïden kunnen ook bijwerkingen hebben. De meest voorkomende is constipatie (opstopping). Vermits dit een zeer hinderlijke bijwerking is die blijft aanslepen en hospitalisatie tot gevolg kan hebben, is het belangrijk om laxativa bij te nemen. Enkele andere mogelijke bijwerkingen zijn nausea, braken, duizeligheid, sedatie, verwardheid en jeuk.

   aanvullende medicatie (adjuvantia):

   Hiermee worden twee soorten geneesmiddelen bedoeld:
   Ten eerste de medicatie die als doel heeft de bijwerkingen die pijnstillers met zich meebrengen, op te vangen, bv geneesmiddelen tegen braken en misselijkheid.
   Daarnaast worden er ook regelmatig aanvullende preparaten toegediend die ook een pijnstillend effect hebben. De belangrijkste hierbij zijn anti-depressiva (bv redomex) en anti-epileptica (bv gabapentine). Zij hebben vooral bij neuropathische pijn hun nut bewezen.

   Top |
  Blarenberglaan 3 C
  2800 Mechelen - België
  tel.: +32 15 45 11 80
  fax: +32 15 45 11 90

  e-mail:
  info@mundipharma.be


  legal statement